info bbsf kalender competities formulieren palmares
bbsf
 
bbsf
bbsf
bbsf
gemiddelden
perfect game
pers
schorsingenBelangrijk

Gelieve in uw mails naar het secretariaat
Voor de leden van Bowling Vlaanderen: steeds bowlingvlaanderen@gmail.com
Voor de leden van Féfération Francophone de Bowling: steeds ffbowling@outlook.com
in CC (kopie) te zetten

28.09.2022
OPEN SPORT Team van 4  Info 
  Inschrijvingsformulier 

Inschrijvingen (volzet):
1. Ducky's Party Center
2. Delva RSQ
3. Alliés 1
4. ALI - BOWL
5. Alliés Frenchies
6. The Mix
7. TTX & EC
8. Motion To Strike

22.09.2022
30.08.2022
Interteams 2022-2023 (Update)
  2B: Lions Team wordt vervangen door een BYE
24.08.2022
Interteams Dames Nationaal 2022-2023
  Update Centers
Interteams Veteranen 2022-2023
  Update Centers
  DCG Yok Tha Aalst: van Divisie B naar C
  KBC Real toegevoegd in Divisie B
Interteams Jeugd 2022-2023
17.08.2022
Interteams 2022-2023 (Update)
  SPE Man De Klaerhoeve van 2D naar 2C
  Brabo 3 Ducky's van 2C naar 2D
Officiële gemiddelden Heren / Dames 2022-2023
Update 04.07.2022: Transferlijsten: Bowling Vlaanderen - FFB - Vleugels

30.05.2022:

Beker J. Felsenstein   - Klassement  - Top 3
Bowler of the Year Dames: Véronique Perniaux
Bowler of the Year Heren: Jean-Marc Lebon
Winnaars All Events: Catherine Durieux en Maggi Mats - Resultaat
    
10.05.2022: Interteams Reglement - Mededeling
 
05.05.2022: Einduitslag Bekers

Verslag AV van de FBB van 04.04.2022  
   
Beslissing sportcoördinatoren van 10/01/2022 inzake de competities

In gevolge de de uitspraak van de Raad van State van 07/01/2022, die bevestigde dat competities, trainingen en sportkampen in de bowlingzalen wel degelijk mogen plaatsvinden heeft BBSF beslist om de interteams competities te laten doorgaan.

Omdat een aantal bowlingzalen evenwel niet zullen openen en we de ploegen die in deze centra spelen niet willen straffen, werd het volgende besloten:

• Een wedstrijd die niet kan plaatsvinden omdat het center van de thuisploeg gesloten is, mag per uitzondering gespeeld worden in een ander center mits er een overeenkomst is tussen de beide ploegen en BBSF hiervan in kennis wordt gesteld.
• Een wedstrijd die niet kan plaatsvinden omdat het center van de thuisploeg gesloten is, mag verplaatst worden en zoals het reglement voorziet, gespeeld worden op een door de beide teams overeengekomen datum met inachtneming van de periode van uitstel van maximaal 23 dagen of mag verplaatst worden naar de twee eerstvolgende vrije vrijdagen.  Deze periode van uitstel gaat in vanaf 28 januari of vanaf het einde van het verbod op de opening van de bowlingcenters voor recreatieve doeleinden.

De derde serie van het kampioenschap open sport dubbels zal plaatsvinden zoals voorzien op 15,16 en 18 januari. Het gekozen oliepatroon is Chichen Itza.


Vergadering Sport 04/01/22


Aanwezig: Veronique Perniaux – Melissa Vallons – Jean-Christophe Demeuse – Marc Beaufays

Op dit ogenblik zijn ingevolge het aangepaste KB onze competities niet toegestaan. 
We dienen dus de wedstrijden van vrijdag 07/01/2022, de interteams jeugd en veteranen van dit weekend uit te stellen. 

Voor deze competities werd een nieuwe datum vastgelegd: 

 • De 1/16 ronde van de bekers wordt gespeeld op 04/02/2022.
 • De achtste finale van de bekers wordt verplaatst naar 04/03/2022 zodat de ander speeldagen gewoon kunnen doorgaan
 • De speeldag van de interteams jeugd wordt verplaatst naar 20/02/2022
 • De speeldag van de interteams veteranen wordt verplaatst naar 05/02/2022.
 • De eerste speeldag van de derde serie open sport van 11/01/2022 wordt verplaatst naar 18/01/2022.

  Voor de andere wedstrijden dienen we af te wachten wat er beslist wordt bij de dagvaarding bij de raad van state en het overlegcomité van 06/01/2022.

  Verplaatsingen onder voorbehoud van de beslissingen van de RVS en het overlegcomité:
 • De eerste serie van het open sport kampioenschap in teams wordt verplaatst van 13/02/2022 wordt verplaatst naar 27/03, de tweede serie kan gespeeld worden op 30/04/2022 of 22/05/2022
 • In het geval de beslissingen van 06/01/2022 negatief uitvallen zal de derde serie van het dubbels open sportkampioenschap verplaatst worden naar 12 en 13 /02/2022.
 • Voor de interteamscompetitie van 14/01 – 21/01 en 28/01 zullen de beslissingen van 06/01/2022 afgewacht worden alvorens een beslissing wordt genomen.


06.12.2021:

Het Koninklijk Besluit betreffende de nieuwe covid maatregelen voor deze winter werd gepubliceerd. Voor onze sport en voor de horeca sector is er niets veranderd.

Alhoewel de horeca om 23u00 moet sluiten, is er bevestigd dat de sport competities kunnen plaatsvinden.  Wetende dat onze sport meestal plaatsvindt in een horeca vestiging is er, mits het volgen van de regels die opgelegd zijn voor deze sector (t.t.z.sluiting van de bar en van het restaurant om 23u00) publiek toegelaten. 
De wedstrijden kunnen doorgaan zonder vermelding van uur maar met het akkoord van de eigenaar van de vestiging.

Wij vragen u daarom om in de mate van het mogelijke één uur vroeger te beginnen om eventuele problemen te voorkomen. 
Een overleg met de eigenaar van de zaak waar de interclub doorgaat alsook met de tegenstanders is voor het ogenblik de beste oplossing.

Wij vragen u ook om alles in het werk te stellen zodat  alle wedstrijden binnen een aanvaardbare tijd gespeeld zouden worden zijnde voor 28 februari 2022.
Alle wedstrijden die verzet worden en akkoorden die gesloten worden moeten gemeld worden aan het secretariaat en aan de sportcoördinator.

Herinnering:
Het dragen van een mondkapje is verplicht telkens u zich verplaatst in de zaak.
Tijdens het bowlen moet er geen mondkapje gedragen worden.
Dit is onder voorbehoud van strengere maatregelen opgelegd door lokale besturen of de uitbater.

Dit bericht is tevens gestuurd naar de ploegleiders zodat een gezamelijke overeenkomst kan gemaakt worden.

Mogelijks is er minder verkeer daar de strikte maatregelen om van thuis uit te werken nog steeds van toepassing zijn.

29.11.2021: Er is briefwisseling (Interteams)

Vanaf 1 november moet in heel het land, voor de toegang tot alle sportaccommodaties een Covid Safe ticket vertoont worden. 

Het bowlingcenter is zelf verantwoordelijk voor de controle.

Deze beslissing werd genomen door de regering op nationaal niveau en niet door BBSF.  We gaan hiermee dus nog een tijdje moeten leven.

Het bestuur van de beide vleugels is van mening dat het, zelfs zonder vaccinatie, mogelijk is om onze sport zonder al te veel beperkingen te blijven uitoefenen.

Onze competities zullen niet onderbroken worden. 

Spelers zullen bij het betreden van het bowlingcenter één van de volgende documenten moeten voorleggen: 
 • Een covid safe ticket type 2, het bewijs van volledige vaccinatie van minstens 15 dagen oud  
 • Een bewijs van herstel na infectie door Covid 19  
 • Een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud.
Als spelers om wat voor reden dan ook niet kunnen deelnemen aan de interclub, zullen de ploegkapiteins hun uiterste best moeten doen om een volledige selectie op te stellen.
Indien dit niet mogelijk is, zoals voorzien in de reglementen, zal de teamkapitein contact nemen met de sportcoördinator van de respectievelijke vleugel die dan een beslissing zal kunnen nemen.   

Hier vindt u de link die de geldende regels uitlegt in het kader van de sportbeoefening van Sport Vlaanderen:
basisprotocol sport en corona.

en in de federatie Wallonië/Brussel:
Protocole_Activites_physiques_et_sportives.pdf (aes-aisf.be)

Wij kunnen jullie alleen maar aansporen om voorzichtig te blijven en wensen iedereen een uitstekend 2021-2022 toe.

Met sportieve groeten
BBSF


Op 24/10/2021 had het laatste congres van ETBF plaats. 
De voorgestelde naamsverandering naar European Bowling Federation, roepnaam European Bowling werd door de algemene vergadering aanvaard.  European Bowling stelde een nieuw programma voor waarbij werd beroep gedaan op een marketingfirma, in de nabije toekomst zul je het nieuwe logo overal tegenkomen,
op de Europese kampioenschappen, in de communicatie, bij de opleidingen en de European Bowling Tour.
Verder werd een commissie in het leven geroepen om de integratie van vrouwen in onze sport te onderzoeken en te kijken welke mogelijkheden kunnen gecreëerd worden om dames naar leidinggevende functies te leiden.  De Europese kampioenschappen zullen onder de loep gehouden worden en atleten en coaches zullen inspraak krijgen en zo de nieuwe formules mee kunnen uitwerken.  Verder wordt er werk gemaakt van de ontwikkeling van een nieuwe website, een nieuwsbrief, de aanpassingen van de statuten en de sportreglementen.
Al bij al een hele vernieuwing voor een orgaan dat al jaren geparkeerd was en waar stof begon op te komen.


Update 22.07.2021

Transferlijst Bowling Vlaanderen
Transferlijst FFB
Transferlijst Bowling Vlaanderen <-> FFB

13.04.2021 : Mededeling aan alle clubs23.06.2021 Nationale Kalender 2021-2022

Lijst WADA 2020
(World Anti-Doping Code) 

 

 


special olympicskalenders naar reglementen