Belgische Bowlingsport Federatie vzw
   
 
Info niet-leden Info Reglementen Formulieren Kalenders Foto's
Jeugd Senioren Veteranen Interploegen Bekers

BBSF REGLEMENTEN

Indien een artikel uit dit reglement zou indruisen tegen enige bepaling van de Belgische of Europese wetgeving is alleen dit artikel nietig, zonder de geldigheid van de overige artikels van dit reglement aan te tasten.
In onderling overleg met de conflicterende partijen moet het nietig artikel aangepast worden in de geest van de Belgische of Europese wetgeving.


STATUTEN - 25 JUNI 2012

Statuten


REGLEMENTEN INWENDIGE ORDE - 1 JUNI 2012

HOOFDSTUK I : Organisatie en beheer van de BBSF

HOOFDSTUK II : Clubs - Licenties - Fusie - Overgang

HOOFDSTUK III : Nationale en internationale competities

HOOFDSTUK IV : Tucht- en Geschillenreglement

HOOFDSTUK V : Provinciale afdelingen


SPORTREGLEMENTEN - 1 juni 2012

HOOFDSTUK 1 : Bowlingspelreglementen

HOOFDSTUK 2 : Reglementen van de bowlinguitrusting

HOOFDSTUK 3 : De BBSF Kampioenschappen algemeen

HOOFDSTUK 4 : Het Nationaal Interteamskampioenschap

HOOFDSTUK 5 : Reglement voor de Bekerkampioenschappen

HOOFDSTUK 6 : Interteams Jeugd

HOOFDSTUK 7 : Interteams Trio's Dames

HOOFDSTUK 8 : Interteams Veteranen

HOOFDSTUK 9 : Interteams Veteranen Plus

HOOFDSTUK 10 : Tornooireglement

 


 

   

Home

Webmaster: Sonja Bruyland